Trädgård och modelljärnväg

Minsvepare 

 
bild1bc bild1bcdbild1bcde
 

Sveriges Flotta

Minsveparen HMS Arholma

Byggår 1943

 

Skala 1:100 Längd: 563mm Brädd:75mm

Allt handbyggt efter ritning och besök av Sjöhistoriska museet för att rita detaljer från

syster fartyg  HMS GRÖNSKÄR,  utom kätting den är köpt.

Skrovet spant byggt av trä

Däck och däckbyggnad byggt av trä

Alla utrustningsdetaljer byggt av mässing.

Kontakt: istvan.molnar@ownit.nuCopyright 2007 Trädgård och modelljärnväg