Trädgård och modelljärnväg

 

 

 

 

Modelljärnväg

 
   

   Jag bygger modellen i z-skala och     

historisk amerikansk stil. Tiden är 

 från 1880 till 1950.Modellbanans    

   storlek 700x1700 mm.                          

 

 

 

           Rullande material Märklin, Ztrak             

       och Micro-Trains.Byggsatser för              

       byggnader och fordon är av metall          

       och från MicronArt. Egen konstruktion

       och bygge av trä.                                  

 

Kontakt: istvan.molnar@ownit.nuCopyright 2007 Trädgård och modelljärnväg